Chonviec.vn - Nơi tìm việc dễ dàng, đảm bảo sự tin tưởng cho người dùng
Chonviec.vn - Nơi tìm việc dễ dàng, đảm bảo sự tin tưởng cho người dùng

Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn nâng cấp tin tuyển dụng

Bước 1 : Đăng nhập vào trang nhà tuyển dụng chonviec.vn


Bước 2 : Bấm vào menu Quản lý tin tuyển dụng

Sau khi bấm vào menu Quản lý tin tuyển dụng bạn sẽ thấy danh sách các tin tuyển dụng . Bước kế tiếp bạn sẽ bấm vào nâng cấp tin tuyển dụng mà bạn muốn kích hoạt

Bước 3 : Bấm vào nâng cấp tin tuyển dụng mà bạn muốn kích hoạt


Bước 4 : Chọn sản phẩm cho tin tuyển dụng đó bằng cách bấm vào nút nâng cấp


Bước 5 : Sau khi nâng cấp xong , bạn có thể bấm vào menu Danh sách tin tuyển dụng được nâng cấp để theo dõi .


  Lượt xem: 786

Tìm kiếm nâng cao

Việc làm theo ngành nghề

Nhà tuyển dụng hàng đầu